Consiliul Baroului Bucuresti, întrunit în ședința din 26.01.2016, a adoptat, cu unanimitate de voturi, Hotararea nr. 1/2016, prin care s-au dispus  urmatoarele masuri: 

- Se suspenda, pentru neîndeplinirea pe o perioada mai mare de 3 luni, obligatiilor de plata a contributiilor profesionale catre bugetul Baroului Bucuresti, avocatii mentionati in tabelul anexat hotararii, începând cu 1 martie 2016;

- Pana la 1 martie 2016, data la care suspendarea dispusa isi va produce efectele, avocatii cuprinsi in anexa la hotarare vor putea achita taxele profesionale restante catre bugetul Baroului Bucuresti si vor putea solicita radierea din tabel;

- La 1 martie 2016, dupa actualizarea tabelului anexat hotararii, ca efect al radierii avocatilor care si-au indeplinit obligatiile, vor fi emise decizii individuale de aplicare a masurii suspendarii pentru neplata, cu consecinta trecerii pe Tabloul avocatilor fara drept de exercitare a profesiei;

- Pana la 1 martie 2016, avocatii care au motive temeinice pentru neexecutarea obligatiei de plata pot solicita amanari sau esalonari, cereri care urmeaza sa fie analizate si solutionate de catre Consiliul Baroului Bucuresti.

      Hotararea se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediu si prin publicare pe site-ul oficial al baroului, iar anexa poate fi consultata la Compartimentul Financiar Contabil, sediul baroului, etaj IV, camera 405, persoana de contact dl. Contabil Sef Daniel Negrea.