Consiliul Baroului Bucuresti, analizand procedura de recuperare a restantelor inregistrate cu privire la plata contributiilor la Fililala Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor, a constatat ca un numar important de avocati si-au achitat obligatiile in totalitate sau au solicitat si obtinut esalonarea/amanarea, pentru noi termene.

       Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor ca, in conformitate cu dispozitiile art.44 (1) din Legea nr.51/1995, republicata, au obligatia de plata a restantelor la contributiile datorate Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor, contributii necesare pentru constituirea fondului propriu de asigurari sociale si sistemul de pensii.

       Consiliul Baroului Bucuresti recomanda avocatilor care inregistreaza restante, sa achite contributiile profesionale pana la 30.09.2016, data la care Consiliul Baroului Bucuresi va continua evaluarea situatiei avocatilor care nu si-au indeplinit obligatiile de plata si se vor dispune masurile legale, inclusiv suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, in conformitate cu dispozitiile art.28 lit.c) din Legea nr.51/1995, republicata.

 

 

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI