Consiliul Baroului București a luat act de solicitarea Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru recomandarea unor avocați, inclusiv din Baroul București, care să reprezinte, pe bază de contract de asistență juridică, organele de conducere a profesiei de avocat la nivel național, cu ocazia dezbaterii în Parlamentul României a unor proiecte de acte normative cu impact și asupra profesiei de avocat.

În consecință, Consiliul Baroului București invită avocații interesați să transmită o scrisoare de intenție însoțită de un CV, urmând ca selecția efectivă să fie realizată de conducerea Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită documentele solicitate la următoarea adresă de email: elena.pitu@baroul-bucuresti.ro, până la 15.01.2018.