Baroul București aduce la cunoștința avocaților necesitatea completării chestionarului implementat în aplicația „Tabloul național al avocaților”, aflat la adresa https://www.ifep.ro/, pentru ca problemele întâmpinate de avocați legate de tema Congresului să poată fi centralizate în cel mai scurt timp, iar rezultatele chestionarului să fie cuprinse în Raportul Consiliului UNBR la Congres.

Pentru completare avocații sunt rugați să utilizeze instrucțiunile atașate.

Notă: În cazul în care avocații au completat Chestionarul transmis anterior prin email, sunt rugați să completeze și varianta online pentru a se face centralizarea în timp real.