CHESTIONAR PRIVIND ACCESUL LA JUSTIȚIE

 

Având în vedere hotărârea Consiliului U.N.B.R. privind organizarea Congresului avocaților din 23-25 martie 2017 cu tema “Avocatul și accesul la justiție” și preocuparea avocaților de a identifica cele mai adecvate direcții de acțiune pentru îmbunătățirea accesului la justiție, vă rugăm să sprijiniți, prin răspunsurile la chestionarul de mai jos, adoptarea de către Congres de hotărâri / decizii pe problematica temei Congresului, fundamentate pe realități constate direct de Barouri prin avocați.

Consiliul Baroului vă adresează rugămintea de a răspunde cu celeritate întrebărilor din chestionar, răspunsurile dumneavoastră urmând a fi trimise în format electronic, atât pe adresa secretariat@baroul-bucuresti.ro, cât şi pe adresa congres2017@unbr.ro , cel mai târziu până la data de 6 martie a.c.

 

 

1. În raport de experiența profesională proprie, bifați unul din răspunsurile la întrebările de mai jos :

(Vă rugăm să încercuiți răspunsul pe care îl considerați corespunzător)

1.1. Au existat situații în care justițiabilii au renunțat la promovarea proceselor după ce le-ați comunicat cuantumul taxei judiciare de timbru ?

 

A - Da, într-o mare măsură

B - Da, într-o mică măsură

C - Câteodată

D - Nu, niciodată

1.2. Considerați satisfăcător nivelul plafonului pentru acordarea ajutorului public judiciar, prin raportare la nivelul veniturilor justițiabililor din zona în care vă desfășurați activitatea ?

A - Da, într-o mare măsură

B - Da, într-o mică măsură

C – Nu este satisfăcător

D – Nu pot aprecia

1.3. În ce proporție au fost admise cererile de ajutor public judiciar formulate în situațiile în care justițiabilii nu aveau posibilitatea de a plăti taxa de timbru și au formulat cerere de ajutor public judiciar, chiar dacă nu se încadrau în plafonul maximal legal ?

A - Niciodată nu au fost admise

B - Au fost admise doar în mod excepțional

C – Sunt admise în mod curent

D – Nu pot aprecia

1.4. Considerați că nivelul cuantumului onorariilor acordate în baza Protocolului Serviciului de Asistență Judiciară din Oficiu acoperă valoarea muncii depuse de un avocat şi a cheltuielilor efectuate în cadrul activității pentru care este asigurat serviciul avocațial din oficiu ?

A - Da, într-o mare măsură

B - Da, într-o mică măsură

C – Nu, este insuficient

D – Nu pot aprecia

1.5. În situațiile în care ați apărat intimați în recurs, atunci când recurenții erau persoane neasistate de avocați, ați constatat în ce măsură recursurile erau redactate inform, fără încadrarea corespunzătoare în motivele de casare, astfel încât să fiți în situația de a invoca nulitatea lui ?

A - Da, în majoritatea cazurilor

B - Da, uneori

C – Nu, niciodată

D – Nu pot aprecia

1.6. În situația în care partea adversă celei pe care o apărați nu este asistată de avocat, este mai dificilă discutarea problemelor de drept impuse de soluționarea cauzei ?

A - Da, într-o mare măsură

B - Da, dar într-o mică măsură

C – Nu, nu are nicio importanță

D – Nu pot aprecia

1.7. Ce probleme relevante în practica din zona în care vă desfășurați activitatea le considerați limitări ale accesului la justiție al cetățenilor în materie civilă ? (enumerați-le)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

1.8. Ce probleme relevante în practica din zona în care vă desfășurați activitatea le considerați limitări ale accesului la justiție al cetățenilor în materie penală ? (enumerați-le)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

1.9. Ce propuneri aveți cu privire la îmbunătățirea accesului la justiție al cetățenilor ?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

Fişiere