Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta ordinara din 21.10.2013, a hotarat cu privire la clarificarea situatiei profesionale a domnului Adrian Nastase, sa completeze motivarea in fapt si in drept a Deciziei nr.781/01.04.2013, prin care s-a decis mentinerea avocatului in cauza in profesia de avocat.