Domnul Decan al Baroului Bucureşti, av. Ion Ilie-Iordăchescu a participat în data de 20 noiembrie 2014  împreună cu reprezentanţii conducerii Uniunii Barourilor din România şi invitaţi reprezentanţi ai unor societăţi de avocatură, la o consfătuire de lucru având ca teme:

-      Problematica elaborării Ghidului de aplicare a prevederilor privind publicitatea profesională;

-      Manifestări dedicate Zilei Europene a Avocaţilor (10 decembrie 2014). Aniversarea a 150 de ani de la intrarea în vigoare a Legii nr.1709 din 04 decembrie 1864, pentru corpul de Advocaţi, prima lege modernă de organizare a profesiei de avocat în România. Măsuri organizatorice.