Consiliul Baroului Bucuresti, sesizat de o societate civila profesionala de avocati, cu privire la posibile incalcari ale principiilor exercitarii profesiei de avocat si ale dreptului la aparare, aduce la cunostinta membrilor Baroului Bucuresti, autoritatilor publice si tuturor persoanelor interesate, urmatoarele:

  • Ca participanti importanti in infaptuirea actului de justitie si, in general, in derularea circuitului juridic, avocatii raspund juridic pentru actele si faptele lor;
  • Dispozitiile legii penale generale se aplica avocatilor in aceeasi masura în care se aplica si altor cetateni, dar rolul profesiei de avocat, ca parte integranta a procesului de administrare a justitiei, impune regula ca avocatul nu poate deveni subiect al anchetelor efectuate de catre organele de urmarire penala prin simpla reprezentare sau aparare a anumitor clienti – inclusiv a infractorilor;
  • Activitatea avocatiala neutra/profesionala nu este susceptibila de sanctionare, deoarece,  în masura în care respecta aceste limite, activitatea avocatului este legitima. In acest sens, art. 139 alin.(2) din Statutul profesiei de avocat  prevede ca ”Folosirea de catre client a opiniilor si sfatului avocatului in scopuri ilegale, fara cunostinta avocatului care a oferit opinia sau sfatul respective, nu face avocatul responsabil de actiunea si scopurile ilegale ale clientului”;
  • Recunoscand rolul avocatilor, ca principal instrument de realizare efectiva si neingradita a dreptului fundamental de aparare, legea romana, in acord cu legislatia europeana si internationala, cuprinde garantii menite sa asigure buna realizare a profesiei, precum secretul profesional, conditii riguroase de efectuare a perchezitiei sediului profesional, etc. Incalcarea acestor garantii reprezinta o grava atingere adusa profesiei de avocat si, in egala masura, o limitare sau anihilare a dreptului la aparare recunoscut prin Constitutia Romaniei;
  • Instantele nationale si Curtea Europeana a Drepturilor Omului au intervenit frecvent pentru cenzurarea unor abuzuri ale autoritatilor publice, prin care a fost afectata exercitarea normala a profesiei de avocat, astfel incat autoritatile judiciare sunt rugate sa examineze cu atentie daca prin actele dispuse in cursul oricaror proceduri sunt respectate principiile fundamentale care guverneaza aceasta activitate de baza pentru ordinea de drept si pentru societatea democratica.

Consiliul Baroului Bucuresti urmareste cu atentie desfasurarea tuturor procedurilor in care sunt implicati membrii baroului – fara ca aceasta sa afecteze activitatile desfasurate de organele judiciare – si va face demersurile necesare pentru apararea profesiei, ori de cate ori se va constata incalcarea regulilor fundamentale care asigura independenta avocatilor si exercitarea fireasca a profesiei de avocat.

 

      Decan,

      Av. Ion Dragne