Baroul Bucuresti aduce la cunostinta opiniei publice ca, in sedinta Consiliului Baroului Bucuresti din 23 august 2016, a fost inclusa pe ordinea de zi solicitarea de excludere din profesia de avocat a domnului Victor Ponta, membru al Baroului Bucuresti.

            Analizand sesizarea, dupa ce a luat act ca avocatul a carui excludere se solicita a fost informat de cerere in vederea exercitarii dreptului la aparare, constatand ca inainte de inceperea sedintei, sub nr. 8533/C/23.08.2016, domnul avocat Victor Ponta a depus un memoriu insotit de inscrisuri din care rezulta ca a formulat plangere prealabila impotriva Ordinului nr. 4662/01.08.2016;

-         luand in considerare necesitatea prezentarii unui raport de catre membrii Consiliului Baroului Bucuresti, desemnati in acest sens;

-         apreciind necesara invitarea la sedinta Consiliului Baroului Bucuresti a doamnei avocat Monica Macovei si a domnului avocat Victor Ponta, pentru a le permite sustinerea propriilor pozitii, a hotarat desemnarea consilierilor Ion Dragne - decan, Flavia Teodosiu si Mihai Tanasescu (supleant domnul Vasile Nemes), pentru prezentarea unui raport asupra institutiilor de drept administrativ si organizarea si exercitarea profesiei de avocat, incidente in cauza.

            Raportul va fi transmis membrilor Consiliului Baroului Bucuresti pana la 29.08.2016.

            Pentru aceste motive, precum si pentru invitarea celor doi avocati cererea a fost amanata pana la sedinta Consiliului Baroului Bucuresti din 31.08.2016, orele 12:00.

 

DECAN,

AV. ION DRAGNE