În scopul sprijinirii studenţilor pentru găsirea unui viitor loc de muncă, Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, întrunit în şedinţa din 15 ianuarie 2015, a hotărât să continue să pună la dispoziţie, în mod gratuit, săli corespunzătoare din imobilul facultăţii tuturor celor care doresc să aibă întâlniri cu studenţii pentru a prezenta oferte de angajare ori stagii de pregătire.
       Cererile se depun la biroul decanului Facultăţii de la parterul clădirii, în timpul programului de lucru, sau se trimit prin fax la numărul 0213120719 ori prin e-mail la adresa cristina.pana@drept.unibuc.ro, fiind supuse aprobării conducerii facultăţii, care, în caz de aprobare, le comunică organizaţiilor studenţeşti din facultate pentru ca studenţii să fie informaţi cu privire la data şi locul întâlnirilor.
        Programarea întâlnirilor cu studenţii nu trebuie să afecteze procesul de învăţământ. Acestea se pot desfăşura şi în timpul week-end-urilor.
Numai după primirea aprobării cererii de către conducerea facultăţii cei interesaţi pot amplasa la avizierele din incinta facultăţii afişe care să promoveze întâlnirea cu studenţii.
       Amplasarea la aviziere a unor asemenea afişe este supusă aprobării conducerii facultăţii, prin aceeaşi procedură, şi în cazul în care întâlnirea la care sunt invitaţi studenţii urmează să se desfăşoare în alt spaţiu decât incinta facultăţii.
       Structura semestrului al II-lea din anul universitar 2014-2015 este următoarea:
a) la anul al IV-lea: 02.02.2015-08.04.2015-activitate didactică; 09.04.2015-15.04.2015-vacanţa de Paşti; 16.04.2015-30.04.2015-activitate didactică; 02.05.2015-30.05.2015-sesiune de examene;
b) la anii I-III: 23.02.2015-08.04.2015-activitate didactică; 09.04.2015-15.04.2015-vacanţa de Paşti; 16.04.2015-29.05.2015-activitate didactică; 30.05.2015-27.06.2015-sesiune de examene.