Avocatii definitivi pot depune cereri pentru vizarea pe anul 2015 a cardului de avocat de tip CCBE, incepand cu data de 05.01.2015.

Avocatii stagiari, precum si avocatii inscrisi in Tabloul special al avocatilor straini, pot depune cereri pentru emitere card de avocat in format clasic, emis de Baroul Bucuresti, incepand cu data de 18.12.2014.

         Cererile pentru eliberarea cardurilor aferente anului 2015 (atat cele in format clasic pentru avocatii stagiari, cat si cardurile de tip CCBE pentru avocatii definitivi) se regasesc la etajul IV, urmand a fi vizate de catre compartimentele de specialitate si depuse la biroul IT, camera  501.

Eliberarea cardurilor se va realiza astfel:

-          in maxim 4 zile lucratoare de la depunerea cererii pentru avocatii stagiari;

-          pe loc, pentru avocatii definitivi, dupa achitarea costului emiterii cardului, pentru cardurile tip CCBE deja emise de UNBR.

  • Vizarea pe anul 2015  a cardurilor tip CCBE se va realiza prin aplicarea  pe loc a timbrului holografic, dupa verificarea conditiilor de eliberare, prin depunerea cererii-tip. vizate.
  • Vizarea pe anul 2015 a legitimatiilor de avocat (pe suport hartie) se va realiza prin aplicarea pe loc a stampilei, dupa verificarea conditiilor de eliberare, prin depunerea cererii-tip.

            Toate cererile de eliberare card se depun personal sau cu procura.  

           In cazul in care se impune emiterea unui card tip CCBE nou (furt, pierdere, distrugere, schimbare de nume, etc), avocatul va completa cererea tip specifica si o va depune la biroul IT, cam. 501. Cererea se va inainta la UNBR in vederea emiterii unui nou card, ce va fi emis in termen de cel putin 15 zile de la data inregistrarii solicitarii la UNBR si va fi supus acelorasi conditii de eliberare, inclusiv cu privire la plata taxei de emitere card.

          In cazul in care se impune emiterea unui card nou de tip clasic pentru avocati stagiari sau straini (furt, pierdere, distrugere, schimbare de date, etc), avocatul va completa cererea tip specifica si o va depune la biroul IT, cam. 501. Pentru furt/pierdere se achita o taxa suplimentara de emitere de 10 lei, in contul baroului, la casierie et.IV.

            Pentru eliberarea unui nou card este necesara publicarea unui anunt de pierdere/furt intr-un cotidian de larga circulatie si declararea acestui fapt la barou.

          Cardul de avocat  stagiar este valabil pana la sfarsitul anului in curs, mentionat pe card, iar cardul de tip CCBE pentru avocatii definitivi are o perioada de valabilitate de 5 ani, urmand a fi vizat anual prin aplicarea unui timbru holografic, numai in masura in care sunt indeplinite toate conditiile cerute pentru eliberarea documentului.

           Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor obligatia de plata a taxelor si contributiile datorate bugetului Baroului Bucuresti, U.N.B.R. si Filialei Bucuresti a C.A.A. conform dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicata.


TAXE B.B. / U.N.B.R. :

AVOCATI DEFINITIVI - 564 lei/an (47 lei/luna)
AVOCATI STAGIARI - 276 lei/an (23 lei/ luna)
CONT BAROUL BUCURESTI
RO63 RNCB 0080005630040001
BCR Sucursala Lipscani

          Modelele legitimatiilor de avocat de tip card (clasice sau CCBE) se regasesc in Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R.  nr.852 / 2013.