ELIBERAREA CARDURILOR DE IDENTITATE PENTRU AVOCAT SI A LEGITIMATIILOR DE AVOCAT PE ANUL 2009

Venind in intampinarea solicitarilor avocatilor si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru dovedirea calitatii de membru al Baroului Bucuresti cu drept de exercitare a profesiei, avocatii au posibilitatea, incepand cu data de 1 decembrie 2008 sa opteze intre obtinerea cardului de identitate avocat pe suport magnetic pe anul 2009, si obtinerea legitimatiei de avocat, pe suport hartie, cu posibilitatea vizarii acesteia, semestrial.
In vederea obtinerii cardului de avocat este necesara achitarea in avans pe intreg anul 2009 a contributiilor datorate la bugetul baroului si al U.N.B.R.
In vederea obtinerii legitimatiei de avocat este necesara achitarea in avans pentru semestrul in curs al anului 2009 (luna iunie, respectiv decembrie inclusiv) a contributiilor datorate la bugetul baroului si al U.N.B.R. Avocatii care solicita emiterea legitimatiei de avocat vor anexa la cererea pentru emiterea legitimatiei, o fotografie tip buletin de identitate.
La solicitarea avocatilor, pot fi eliberate ambele documente de identificare.

Cardurile de identitate pentru avocat pe anul 2008, se vor emite pana la data de 30 noiembrie 2008. Dupa aceasta data, se vor elibera adeverinte care sa ateste calitatea de avocat, valabile pana la sfarsitul anului 2008.
Cardurile emise pentru anul 2008 si neridicate pana in prezent, se vor elibera pana cel tarziu la data de 19 decembrie 2008.

Incepand cu data de 2 decembrie 2008 se vor emite cardurile de identitate pentru avocat pe anul 2009.

Formularele pentru emiterea cardului sau a legitimatiei se obtin de la etajul IV, cam. 2 – ARHIVA.