Baroului Bucuresti, luand act de dispozitiile Hotararii nr. 242/17.06.2017 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România, informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire în profesie, sesiunea SEPTEMBRIE 2017.

                Data desfasurarii examenului este 1 septembrie 2017. Examenul de va desfasura la Bucuresti.

                Candidatii se pot inscrie in intervalul 3 iulie 2017 (ora 8.00) - 31 iulie 2017 (ora 16.00) la sediul Baroului Bucuresti din Str. Dr. Dumitru Raureanu nr.3, Sector 5, etajul VI, Sala de Festivitati „Flavius Teodosiu".

 

Programul de inscriere este urmatorul:

Luni-vineri  intre orele 9.00 – 15.00, cu exceptia zilei de 3 iulie 2017 cand inscrierile incep la ora 8.00 si a zilei de 31 iulie 2017 cand inscrierile se incheie la ora 16.00.

 

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, informatii privind taxa de examen, tematica si bibliografia sunt  cele aprobate prin Hotararea nr. 242/17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R..

 

Relatii suplimentare la telefon nr. 021/315.45.38 , 021/314.93.38, email: secretariat@baroul-bucuresti.ro.

ACTE NECESARE INSCRIERE EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIA DE AVOCAT, SESIUNEA 2017

I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie**.

           
II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv,
la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*
 • dovada promovarii examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie**.

           

 Nota: *Certificatul privind starea de sănătate a candidatului,  poate fi emis de catre orice medic generalist. Evaluarea psihiatrica poate fi emisa de orice specialist psihiatru.

           ** sunt exceptati candidatii de la examenele anterioare de primire in profesie care nu au promovat.


           

ACTELE SE DEPUN IN DOUA EXEMPLARE, UN SET CU ACTE ORIGINALE/LEGALIZATE SI UN SET CU COPII CERTIFICATE, FIECARE SET CONSTITUIND UN DOSAR DISTINCT.

ACTELE SE DEPUN IN DOSAR PLIC SAU DOSAR CU SINA.

 

In vederea asigurării unor condiţii civilizate pentru înscrierea candidaţilor, s-a pus la dispoziţia acestora un spaţiu generos pentru desfăşurarea operaţiunilor de înscriere, respectiv Sala de Festivităţi "Flavius Teodosiu", de la etajul VI, dotată cu aer condiţionat, suficiente scaune şi apă potabilă. 

Programul zilnic de primire a documentelor este de natură a oferi timp suficient celor care doresc să se înscrie, nefiind necesară înscrierea pe liste prealabile.


In scopul derulării fără incidente a înscrierii la examen, se recomanda candidatilor sa se asigure că prezintă dosare complete, conform Regulamentului de examen, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al formei, respectând cerinţele privind natura documentelor depuse (acte originale, copii legalizate, copii simple, certificate conform cu originalul, după caz).

Baroul Bucuresti ureaza succes tuturor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat!