In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 452/21.02.2009 a Consiliului U.N.B.R., CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI, aduce la cunostinta urmatoarele:
1.                           Organizarea examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea aprilie 2009, începand cu data de 22 aprilie 2009, pentru toti avocatii stagiari, membri ai Baroului Bucuresti, care indeplinesc conditiile prevazute de lege, in conformitate cu dispozitiile Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 295/2007 si Hotararii nr. 452/21.02.2009.

2.                          Regulamentul de examen privind obinerea titlului profesional de avocat definitiv este cel adoptat prin  Decizia nr. 268/2007 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România, cu modificarile si completarile instituite prin Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 447/21.02.2009.

3.                          Dosarul de inscriere

Cererea-tip de înscriere se poate descarca mai jos sau se poate ridica de la secretariatul baroului.
La cerere se anexeaza urmatoarele acte:
a)       chitanta de plata a taxei de înscriere la examen - copie;
b)      raportul avocatului indrumator.

4.       Taxa de înscriere la examen este de 833 lei (inclusiv TVA), pentru Baroul Bucuresti si UNBR - putand fi achitata dupa cum urmeaza: la casieria baroului - etaj 4; în contul Baroului Bucuresti Cod IBAN: RO63 RNCB 0080005630040001, B.C.R. Sucursala Sala Palatului, cod fiscal RO4283155.
Depunerea documentatiei si plata taxelor este obligatorie atat pentru avocatii stagiari care se inscriu la cerere cat si pentru avocatii stagiari inscrisi din oficiu.

5. Data limita a inscrierilor
Termenul final de inscriere (de depunere a documentatiei si de plata taxei) este 27.03.2009, orele 14.00. Perioada de inscriere este 12.03.-27.03.2009. Dosarul de inscriere se depune la sediul baroului, et. 5, cam. 513.
6. Materii de examen:
6.1.    Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica şi deontologia profesională, asigurările sociale ale avocaţilor, perfecţionarea pregătirii profesionale a avocaţilor) este materie obligatorie.
6.2.    Dreptul civil si dreptul penal sunt materii de baza, care se asociaza in mod obligatoriu cu disciplina de drept procesual corespunzatoare, aceasta din urma fiind socotita prima materie optionala.
Alegerea intre materiile de baza, drept civil si drept penal, apartine candidatilor care au dreptul si obligatia de a opta in acest sens.
De exemplu, candidatul trebuie sa faca optiunea intre drept civil si drept penal, iar in cazul in care opteaza pentru dreptul civil, aceasta implica optiunea corespunzatoare pentru dreptul procesual civil, care va fi considerata prima materie optionala.

6.3. Pentru celelalte doua materii optionale, candidatii pot alege oricare dintre urmatoarele materii:

·        Drept civil (daca nu a fost ales ca materie de baza)
·        Drept procesual civil (daca nu a fost ales Dreptul civil ca materie de baza)
·        Drept penal (daca nu a fost ales ca materie de baza)
·        Drept procesual penal (daca nu a fost ales Dreptul penal ca materie de baza)
·        Drept bancar şi instituţii de credit. Elemente ale procedurii insolvenţei
·        Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale (contracte comerciale; societăţi comerciale)
·        Dreptul familiei
·        Dreptul muncii şi securităţii sociale
·        Elemente de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, a activităţii notariale şi activităţii executorilor judecătoreşti
·        Contencios administrativ şi contravenţional

 In alegerea materiilor optionale nu mai opereaza asocierea obligatorie a dreptului substantial cu dreptul procesual.

7. Toate probele de examen se vor susţine în scris, conform Hotărârii nr. 452 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv în luna aprilie 2009, rectificată prin Decizia rectificativă nr. 23/25 februarie 2009 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 4 alin. (1)
Accesul in sala de examen este permis cel tarziu pana la ora 08.15.

Neparticiparea la una din probele de examen atrage eliminarea din examen.

          Odata cu accesul in salile de examen, supraveghetorii vor proceda la identificarea candidatilor.

Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor de examen orice surse de informare si mijloace de comunicare, cu exceptia codurilor necomentate si neadnotate, a Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a Statutului profesiei de avocat, a Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană si a legislatiei aferente materiilor optionale alese. Incalcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din examen.

Baremul de evaluare şi notare stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă se afişează la localul de examen cu 15 minute înainte de încheierea probei. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se vor soluţiona în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul final se publică pe site si la sediul baroului.

Contestaţiile la probele scrise se depun în termen de 48 de ore de la afişare şi se soluţionează de către Comisia de contestaţii în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore.
Nota obţinută la examen este media aritmetica a notelor obţinute la fiecare dintre probele de examen.
Pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv candidatul trebuie să obţină media generală de minimum 7 (şapte) şi cel puţin nota 6 (şase) la fiecare dintre materiile de examen.

8. Avocatii stagiari inscrisi din oficiu
Avocatii stagiari inscrisi din oficiu la examenul de definitivare in profesie, sesiunea aprilie 2009, sunt in tabelul de mai jos.
Acestia au obligatia sa se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor art. 294 din Statutul profesiei de avocat.
Obligatiile de depunerea documentatiei si de exercitare a optiunilor pentru materiile de examen sunt aplicabile si avocatilor inscrisi din oficiu.
Neindeplinirea acestor obligatii pana la data de 27.03.2009 atrage imposibilitatea optarii pentru materiile dorite, candidatii urmand a sustine examenul la urmatoarele materii stabilite de Consiliu:

·        Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica şi deontologia profesională, asigurările sociale ale avocaţilor, perfecţionarea pregătirii profesionale a avocaţilor) - in data de 22.04.2009;
·        Drept civil si drept procesual civil - in data de 23.04.2009
·        Drept penal si drept procesual penal - in data de 24.04.2009.
9. Programa examenului
Programa examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv - sesiunea aprilie 2009 este constituită din aplicaţii practice din materia prevăzută în  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.

Relatii suplimentare se pot solicita la sediul baroului, et. 5, Cancelarie, telefon 311.19.10, 315.45.38, 314.39.99.