* HOTARAREA NR. 1 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R.
(intre Congresul avocatilor 2007 si Congresul avocatilor2008)
* HOTARAREA NR. 2 privind aprobarea executiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2007
* HOTARAREA NR. 3 privind aprobarea proiectului de buget al U.N.B.R. pe anul 2008
* HOTARAREA NR. 4 privind aprobarea executiei bugetare a C.A.A. pe anul 2007
* HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurari sociale si pensii pentru avocati
* HOTARAREA NR. 6 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat
* HOTARAREA NR. 7 pentru modificarea si completarea Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor
* HOTARAREA NR. 8 pentru aprobarea propunerii de modificare si completare aLegii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat facuta de Congresul avocatilor autoritatilorcu drept de initiativa legislativa
* HOTARAREA NR. 9 pentru aprobarea propunerii de completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor facuta de Congresul avocatilor autoritatilor cu drept de initiativa legislativa
* HOTARAREA NR. 14 privind pregatirea profesionala continua a avocatilor
* HOTARAREA NR. 15 privind agrementarea de catre U.N.B.R. a facultatilor de drept pentru formarea profesionala a avocatilor
* HOTARAREA NR. 16 cu privire la modul de interpretare a dispozitiilor art. 211 al Statutului profesiei de avocat
* REZOLUTIA Congresului avocatilor privind propunerea infiintarii unui organism bipartit adresata structurilor puterii judecatoresti prin care sa se identifice, sa se analizeze si sa se solutioneze in mod transparent si unitar disfunctiile aparute in organizarea actului de justitie