Consiliul Baroului Bucuresti reinoieste invitația  avocaților   sa participe,  sâmbătă, 22 aprilie, la Sala Palatului, începând cu ora 10.00, la Adunările Generale ale Baroului București și Filialei București-Ilfov a C.A.A. 


În continuarea adunărilor generale va fi organizată o Conferință cu tema „Legislația profesiei de avocat – progrese și carențe“, eveniment creditat cu 8 puncte de pregătire profesională.

 

Prezența avocaților cu drept de exercitare a profesiei este obligatorie, conform art. 43 din Legea nr. 51/1995.

Este permisă participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

În cadrul formelor de exercitare a profesiei cu număr mare de avocați, participarea acestora este permisă printr-un mandatar unic, conform regulilor mandatului.

Validarea mandatelor se va realiza în ziua Adunării, odată cu validarea prezenței avocaților mandatari.

Cvorumul se verifică și se consideră întrunit în condițiile Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat, Legii nr. 72/2016 și ale Statutului C.A.A.,  la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabil pentru ambele adunări ordinare pe tot parcursul desfășurării lucrărilor.

În cadrul Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A nu este permisă participarea prin mandatar.

Înregistrarea participanților se va face începând cu ora 09.00, pentru conferință și adunări.