INFORMARE

Baroul Bucuresti prezinta avocatilor membri tabelul centralizator cu propunerile de modificare/completare a Codului de procedură penală, astfel cum au fost comunicate la UNNR de către Comisia specială comună a Camerei Deputaților şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției.

Eventuale amendamente formulate de avocati vor putea fi inaintate direct Comisiei speciale.