In urma centralizarii solicitarilor de inscriere la activitatile cuprinse in PROGRAMUL DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA 2009, va comunicam listele avocatilor inscrisi in limita locurilor disponibile la temele propuse.
Vor fi furnizate ulterior informatii cu privire la programarea avocatilor care s-au inscris peste limita locurilor disponibile, in masura in care se vor organiza noi cursuri sustinute de aceeasi lectori, cu teme similare. 

Fişiere

Aspecte teoretice si practice privind Legea insolventei nr. 85/2006. Aspecte teoretice si practice privind exceptia de neconstitutionalitate. Compatibilitatea profesiei de avocat cu cea de executor judecatoresc Achizitii publice Compatibilitatea profesiei de avocat cu cea de executor judecatoresc Achizitii publice Masuri procesuale in dreptul procesual penal Pledoaria, arta sau tehnica? Masuri procesuale in dreptul procesual penal Participanţii în procesul civil Aparenta de drept Sistemul de asigurari al avocatilor Teoria aparentei in drept. Incidente asupra redobandirii dreptului de proprietate Teoria aparentei in drept. Incidente asupra redobandirii dreptului de proprietate Obligatia de a face si libertatea de exprimare Obligatia de a face si libertatea de exprimare Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale. Sisteme de administrare si conducere a societatilor comerciale. Procedura insolvntei si falimentului in materie comerciala. Contractul de leasing, franchiza si factoring Asigurarea dreptului la apărare în materie penală. Contestatia la executare in materia procedurii civila Aspecte teoretice si practice privind aplicarea Legii nr. 10/2001, cu implicatii si asupra drepturilor locative ale persoanelor Secretul profesional şi confidenţialitatea. Aspecte teoretice şi practice vizând infracţiunea de omor. Medierea în folosul avocatului Medierea în folosul avocatului Infracţiuni contra patrimoniului. Furtul şi tâlhăria. Infracţiuni contra patrimoniului. Furtul şi tâlhăria. Sistemul de asigurari al avocatilor Aspecte teoretice şi practice vizând infracţiunea de omor. Deontologie. Secretul profesional şi confidenţialitatea. Sistemul de asigurari al avocatilor Deontologie. Secretul profesional şi confidenţialitatea: asigurarea respectării secretului profesional al avocatului în sistemul instituţionalizat al justiţiei