ASPECTE PRIVIND ACTUALITATEA APĂRĂRII VALORILOR
PROMOVATE PRIN LEGEA DE ORGANIZARE ŞI EXERCITARE A
PROFESIEI DE AVOCAT ÎN ROMÂNIA (I)