Consiliul Baroului București a analizat în ședința din 16 mai 2017 situația încasării contribuțiilor profesionale de la membrii baroului și a apreciat conduita majorității avocaților cu drept de exercitare a profesiei și modul în care aceștia își execută obligațiile profesionale.

       A constatat, în acelasi timp, că un numar important de avocați nu s-au conformat obligației profesionale prevăzute de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, înregistrând restanțe mai mari de 6 luni la plata contribuțiilor profesionale la sistemul propriu de asigurări a avocaților, conform evidențelor primite de la Filiala C.A.A. București-Ilfov, prin adresa nr. 4391/C/10.05.2017.

       Având în vedere că neplata contribuțiilor profesionale constituie atât o posibilă abatere disciplinară, cat și un prilej de demarare a procedurilor administrative prealabile suspendării dreptului de exercițiu al profesiei, Consiliul adresează colegilor avocați care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale recomandarea de remediere a întârzierilor până la 30.05.2017, dată la care se va evalua măsura în care avocații și-au îndeplinit obligațiile de plată și se va decide în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.