Avand in vedere neindeplinirea cvorumului in data de 13 aprilie 2014, Consiliul Baroului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicata,

reconvoacă

 

Adunarea Generală Ordinara a

Baroului Bucureşti

în data de 26 aprilie 2014,

ora 9.00,

la Sala Palatului.

 

       Participa toti avocatii cu drept de exercitare a profesiei, indiferent daca le-au fost sau nu eliberate carduri/legitimatii profesionale valabile pe anul 2014.

PREZENTA AVOCATILOR ESTE OBLIGATORIE.

       Absenta nejustificata constituie abatere disciplinara grava, in conditiile art. 43 din Legea nr. 51/1995 si art. 232 alin. (2) si (3) din  Statutul profesiei de avocat.

 

 

Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2013;
  2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru anul 2013;
  3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2013;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2013;
  5. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul 2014.
  6. Ratificarea hotararii comune a Consiliului Baroului Bucuresti si Consiliului Filialei Bucuresti a C.A.A. nr. 8/09.04.2014 privind regularizarea informatica a obligatiilor de plata la sistemul C.A.A., inregistrate in sistemul de gestiune informatica al Filialei Bucuresti a C.A.A., aferente perioadei 1996-31.12.2008.

MATERIALELE ADUNARII POT FI CONSULTATE PE SITE-UL BAROULUI www.baroul-bucuresti.ro

 

În atentia participantilor la Adunarea Generală din

26 aprilie 2014

 

       Membrii baroului sunt invitati, după încheierea lucrărilor Adunării Generale, să participe la o dezbatere creditată cu 15 puncte de pregatire profesională, materialele supuse dezbaterii fiind publicate pe site-ul baroului.