Rezoluţii adoptate de Congresul Avocaţilor 2013 :

- Rezoluţie privind iniţierea demersurilor necesare pentru revizuirea Constituţiei

- Rezoluţie privind continuarea campaniei de mediatizare a profesiei de avocat

- Rezoluţie privind implicarea avocaţilor în lupta anticorupţie şi eficientizarea sistemului de repartizarea aleatorie a cauzelor - garanţie a dreptului la un proces echitabil precum şi Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011.