Rezultatele verificarii inscrieriilor la examen sesiunea 2013

Rezultatele reverificarii au fost reafisate Ia sediul baroului si
republicate pe site-ul Baroului Bucuresti marti, 27.08.2013, ora 17.00
eventualele contestatii urmand a se depune la sediul Baroului Bucuresti, et.
v, cam 502,pana miercuri, 28.08,2013, ora 17.00 in conformitate cu disp. art.
7 din Regulamentul-cadru de examen adoptat prin Hotararea Consiliului
U.N.B.R. nr. 4/2011, republicata.