Consiliul Baroului București a analizat în ședința din 13 IUNIE 2017 situația încasării contribuțiilor profesionale de la membrii baroului. Cu această ocazie a constatat că 1684 de avocați nu s-au conformat obligației profesionale prevăzute de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, înregistrând restanțe mai mari de 6 luni la plata contribuțiilor profesionale la sistemul propriu de asigurări a avocaților, conform evidențelor primite de la Filiala C.A.A. București-Ilfov, prin adresa nr. 5319/C/09.06.2017.

        A fost analizat și gradul de încasare a contribuțiilor profesionale pentru formarea bugetelor B.B. și U.N.B.R., constatându-se o diminuare a acestuia.

         Consiliul adresează colegilor avocați care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale recomandarea de remediere a întârzierilor, pentru evitarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.