Uniunea Naţională a Barourilor din România - UNBR şi Baroul Bucureşti,
cu prilejul Zilei Europene a Avocaţilor (10 decembrie 2014),
organizează


CONFERINŢA:

„Rolul legal al avocatului într-un Stat de drept cu privire la apărarea vieţii private şi a secretului profesional. Situaţia din România”


Moderator: Emil Hurezeanu
Joi, 11 decembrie 2014, ora 14.00
Sala Constantin Stoicescu (etajul 1)
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti


AGENDA CONFERINŢEI:

14.00 – 14.15

Deschiderea lucrărilor

 

14.15 – 16.30

Prezentarea comunicărilor:

 

1. Avocat dr. Gheorghe Florea, Preşedintele UNBR, cu tema: Perspectivele evoluţiei legislative la nivelul Uniunii Europene şi în plan naţional în ceea ce priveşte secretul profesional şi confidenţialitatea comunicărilor dintre avocat şi client. Preocupări actuale privind secretul profesional în cadrul profesiei de avocat în România.  

 

2. Procuror Gheorghe Muscalu, Vicepreşedintele Consiliului Superior a Magistraturii, cu tema: Metodele speciale de supraveghere sau cercetare / viaţa privată a persoanei într-un stat de drept

 

3. Judecător dr. Rodica Aida Popa, reprezentantul României la  CCJE, cu tema: Standarde actuale privind calitatea, integritatea şi păstrarea secretului profesional în activitatea judecătorului şi avocatului român în înfăptuirea actului de justiţie în materie penală. Aspectele de noutate a reglementării referitoare la metodele de supraveghere în procesul penal român (art. 138-153 din Codul de procedură penală), în raport cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

 

4. Procuror Ioana-Bogdana Albani, Procuror şef al serviciului de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice – DIICOT, cu tema: Analiza şi colectarea datelor din mediul digital

 

5. Judecător dr. Andreea Simona Uzlău, cu tema: Consideraţii privind garanțiile procesual penale în materia respectării confidenţialităţii relaţiei avocat – client, în raport de unele procedee probatorii

 

6. Avocat dr. Andrei Săvescu, cu tema: Asigurarea securităţii juridice a actelor avocaţilor în cloud

 

16.30 – 16.45

Pauză de cafea

 

16.45 – 18.30

Discuţii pe podium – sesiune de dezbatere asupra tematicii abordate în cadrul comunicărilor

 

18.30 – 18.45

Închiderea lucrărilor