ANUNT

miercuri, 30 ianuarie 2013

Avocatii inscrisi in Registrul de asistenta judiciara care nu au carduri de avocat/legitimatii profesionale valabile sunt rugati sa depuna diligentele necesare in vederea eliberarii acestora, sub sanctiunea excluderii din Registrul de asistenta judiciara. Avocatii inscrisi in Registrul de asistenta judiciara care nu si-au indeplinit obligatiile legale si statutare privind plata taxelor si contributiilor profesionale sunt invitati sa isi reglementeze de urgenta situatia, in vederea emiterii...

Citeşte mai mult

ANUNT PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI SESIZARI

miercuri, 30 ianuarie 2013

Decanul Baroului Bucuresti, av. Ion ILIE-IORDACHESCU, doreste sa aduca la cunostinta avocatilor membri ai Baroului Bucuresti faptul ca, urmare masurilor organizatorice luate in conformitate cu Decizia de Decan nr. 18/14.11.2012 si a utilizarii unui mod de lucru adecvat, au fost obtinute rezultate deosebite. Astfel, incepand cu data de 01.04.2012 au fost solutionate un numar de 564 sesizari, iar in prezent se fac eforturi pentru solutionarea lucrarilor in curs in termen de 30 zile de la fo...

Citeşte mai mult

PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU- SEPTEMBRIE – 2012

miercuri, 30 ianuarie 2013

Decanul Baroului Bucuresti informeaza avocatii interesati ca au intrat in cont onorariile din oficii pentru luna septembrie 2012, in suma de 542.563,50 lei Incepand din 31.01.2013, orele11, acestea vor fi distribuite prin casieria baroului.

Citeşte mai mult

ANUNT

luni, 28 ianuarie 2013

CONTRIBUTIA LA FONDUL DE SOLIDARITATE AL AVOCATILOR IN CUANTUM DE 5 LEI/LUNA, CONFORM HOTARARII CONSILIULUI UNBR NR.216/03.12.2011, SE ACHITA INCEPAND CU LUNA AUGUST 2012. NEPLATA ACESTEI CONTRIBUTII CONSTITUIE ABATERE DISCIPLINARA. ACEASTA CONTRIBUTIE SE PLATESTE IN NUMERAR LA CASIERIA DE LA ET.1 – BAROUL BUCURESTI SAU NUMAI IN CONTUL BAROULUI BUCURESTI DE LA BCR – LIPSCANI : RO63RNCB0080005630040001.SUMELE INCASATE PENTRU ACEST FOND SUNT VIRATE TRIMESTRIAL INTR-UN CONT UNIC NATIONAL DESTINAT.

Citeşte mai mult

Juramantul Profesional

vineri, 25 ianuarie 2013

Va aducem la cunostinta ca juramantul profesional se poate depune in fiecare zi de LUNI, la ora 13.30, Sala de Festivitati “Flavius Teodosiu”, et.VI, sediul Baroului Bucuresti.

Citeşte mai mult

ANUNŢ

vineri, 25 ianuarie 2013

Decanul Baroului Bucureşti solicită instanţelor de judecată din Bucureşti respectarea dispoziţiilor Protocolului nr. 113928/2008 încheiat între Uniunea Barourilor din România şi Ministerul Justiţiei Ca urmare a reclamaţiilor adresate de către avocaţii înscrişi la Serviciul de Asistenţă Judiciară conducerii Baroului Bucureşti privind nerespectarea de către unele complete de judecată a prevederilor Protocolului nr. 113928/2008 încheiat între Uniunea Barourilor din România şi Ministerul Justiţi...

Citeşte mai mult

Adunare Generala Deschisa 13 – 14 MARTIE 2013

miercuri, 23 ianuarie 2013

Va reamintim ca, in conformitate cu dispozitiile HCBB nr. 2/08.01.2013, s-a stabilit Calendarul Adunarii Generale Deschise a Avocatilor pentru alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor din 29-30 martie 2013: • Intocmirea listei avocatilor cu drept de participare – 05.03.2013;• Tiparire buletine de vot (numar avocati cu drept de participare) – 07.03.2013;• Numire Comisie de validare candidaturi de catre C.B.B. – 22.01.2013;• Perioada depunere candidaturi – 25- 31.01.2013;• Validare candidatur...

Citeşte mai mult

Revista Avocatul

vineri, 18 ianuarie 2013

Vă informăm că revista AVOCATUL, publicaţie editată de Uniunea Naţională a Barourilor din România, va trata în acest an, cu precădere, subiecte legate de evoluţia cadrului legislativ privind profesia de avocat , aspecte privind aplicarea şi interpretarea legislaţiei profesiei de avocat, precum şi repere de interes din activitatea barourilor. În acest scop, vă adresăm rugămintea ca cel mai târziu până la data de 08 martie 2013 să ne transmiteţi în format electronic, pe adresa de email a UNB...

Citeşte mai mult