nume şi prenume

data intrării

Decizia de intrare

2240-10.09.02

Concluzii instanţe

Telefon

Barou de provenienţă

Baroul Roma

Modalitate

AVOCAT ASOCIAT

Telefon

031.425.40.30; 031.425.40.31; 031.425.40.32;