Autor / titlu

Crisu Magraon, Nicorina / Repertoriu jurisprudenta selectiva Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curti de Apel si Tribunale in domeniul dreptului civil, procesual civil, familiei, comercial, muncii, vamal, contencios administrativ, financiar-bancar, funciar si rutier: perioada 2003-2005

Ticlea, Alexandru / Retorica

Manolescu, Mircea / Responsabilitatea civila in cazuri de accidente (cu o introducere Despre clinica juridica in general si diagnosticul juridic in special)

Nicolae, Adina / Relativitatea si opozabilitatea efectelor hotararii judecatoresti (Teza de doctorat prezentata si sustinuta public in ziua de 17 iulie 2008)

Vataman, Dan / Romania si Uniunea Europeana: istorie si actualitate

Sandru, Mihai / Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare: jurisprudenta romaneasca

Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania - Fratia / Romania de la aderare la integrare in Uniunea Europeana: 2003-2009

Aurescu, Bogdan (editor) / Romania and the International Court of Justice: The Works of the International Conference "Romania and the International Court of Justice. 5 years since the Maritime Delimitation in the Black Sea"

Edwin, Glaser / Rezervele la tratatele internationale

Molea, Marian C. / Raspunderea internationala

Barbulescu, Petre / Romania la Societatea Natiunilor (1929-1939): momente si semnificatii

Mitroescu, Taiche [coord. ed.] / Romania si tratatele internationale: culegere de texte din tratate, conventii si acorduri internationale privind relatiile politico-militare dintre state

Bombos, Sever Gabriel / Reglementari si uzante internationale comerciale si civile, Vol. I

Mazilu, Dumitru / Reglementari privind comertul international: texte selectate

Raducan, Gabriel / Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului, din 22 decembrie 2000, privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala ("Bruxelles I"): comentarii si explicatii privind aplicarea in dreptul intern si in dreptul european

Stanescu, Serban-Alexandru / Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicatii si jurisprudenta CJUE: competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala

Diaconu, Nicoleta / Regimul juridic al persoanei fizice in dreptul international privat

Niemesch, Mihail / Reflectarea jurisprudentei CJUEin hotararile judecatoresti interne pronuntate in materia dreptului penal: culegere de jurisprudenta

Botic, Sebastian / Regula exclusiunii : excluderea probelor obtinute nelegal in procesul penal

Iugan, Andrei Viorel / Redeschiderea procesului penal