Autor / titlu

Filosofie romaneasca / Scrieri de logica

Cosma, Doru / Scriitori in fata justitiei: de la Dante la Zola

Dimiu, Radu / Stilul judiciar

Manolescu, Mircea I. / Silogismul judiciar

Herlea, Alexandru / Studii de istorie a dreptului. Vol. II: Dreptul de proprietate

Diaconu, Nicoleta / Sistemul institutional al Uniunii Europene

Diaconu, Nicoleta / Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene: doctrina si legislatie

Jura, Cristian / Securitatea statelor: privire speciala asupra minoritatilor

Aurescu, Bogdan / Sistemul jurisdictiilor internationale

Alexandru, Ioan / Sisteme politico-administrative europene

Les, Ioan / Sisteme judiciare comparate

Gutan, Manuel / Sisteme de drept comparate: introducere in teoria generala a dreptului comparat

Duculescu, Victor / Suucesiunea statelor la tratatele internationale

Edwin, Glaser / Statele mici si mijlocii in relatiile internationale

Ionescu, Cristian / Sisteme constitutionale contemporane

Dima, Bogdan / Sisteme de guvernare in democratiile din centrul si sud-estul Europei

Bajan, Doru / Solutionarea litigiilor agentilor economici

Buglea, Claudiu-Paul / Solutionarea diferendelor dintre state si comerciantii de alta nationalitate

Gradinaru, Sandra / Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala

Dumitrache, Alina Ana / Saplarea banilor: aspecte juridico-penale