Mecanismul Financiar Norvegian  2009-2014

Programul RO 24 Întărirea capacității judiciare și cooperare

Proiectul

Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile

 

Improving access to justice for Roma and other vulnerable

groups An integrated approach

 

Consiliul Superior al Magistraturii

anunță lansarea procedurii de selecție a experților avocați care vor furniza servicii de consultanță juridică și consiliere categoriilor vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă

Activitatea specifică se va derula în spațiile amenajate la sediile Tribunalelor Buzău, Cluj, Dolj și Mureș, Judecătoriei sector 3 București și Curțile de Apel Oradea și Iași

Activitatea va fi implementată în perioada IANUARIE – APRILIE 2017

Onorariul acordat pentru fiecare zi de activitate, în limita a 85 de zile lucrătoare, poate fi de maxim 105 euro/zi

Avocații interesați pot trimite dosarul de candidatură la registratura generală a Consiliului Superior al Magistraturii (București, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, București, cod poștal 060011), cu adresă de înaintare, în care se menționează titlul proiectului și procedura de selecție, în plic închis și ștampilat, conform indicațiilor din anunțul de participare disponibil pe website-ul Consiliului (www.csm1909.ro) la secțiunea Achiziții Publice şi în  SEAP anunţul de participare simplificat cu nr. 396714 /23.11.2016

Candidaturile vor  fi acceptate până la data de 15 decembrie 2016, ORA 10.00


Pentru informaţii suplimentare, datele de contact ale Biroului Achiziții Publice din cadrul CSM sunt: tel./fax. 021.311.69.53